Celotni prihodki stotih največjih podjetij v regiji Jugovzhodne Evrope so v letu 2009 padli na 78 mrd €, kar je 14% manj kot leto prej. Padec je odraz globalne ekonomske krize. Večino podjetij na lestvici največjih podjetij predstavljajo romunska podjetja (41), sledijo bolgarska (16) ter srbska in slovenska podjetja (vsaka po 14).

Podjetja v panogi nafte in plina so predstavljala največji kumulativni delež v prihodkih, in sicer 25 mrd € v letu 2009, kar predstavlja padec v višini 28% v primerjavi z letom prej. Romunsko podjetje OMV Petrom ostaja največje naftno podjetje v regiji (prihodki 3.388 mrd €, 30,1% manj kot v 2008). Podjetja, ki delujejo v panogi proizvodnje in distribucije elektrike so v letu 2009 dosegla drugo mesto, merjeno po velikosti prihodkov, z skupno 13,5 mrd € prihodkov, kar je praktično na istem nivoju kot v letu 2008.

Vir: Sofiaecho