Bolgarija bo novembra ponudila v prodajo svoj 33% lastniški delež v dveh bolgarskih elektrodistribucijskih podjetjih, ki sta obvladovani s strani češkega elektro-operaterja CEZ.

Balkanska država namerava s prodajo zbrati preko 51 mio EUR. Po podatkih neimenovanega funkcionarja bo prodaja izvedena v začetku novembra preko borze v Sofiji.

Prodaja bo pomagala zagotoviti potrebna sredstva za podporo vladnih načrtov povečanja državnih pokojnin naslednje leto. Odločitev za prodajo 33% deleža v dveh elektrodistribucijskih podjetjih, ki jih obvladuje češko podjetje Energo Pro je bila sprejeta po njeni odobritvi s strani regulatorja v začetku septembra.

Država bo ponudila 63.624 delnic podjetja CEZ Power Distribution Bulgaria ter 1.650 delnic podjetja CEZ Electro Bulgaria po minimalni ceni, ki jo bo določila bolgarska agencija za privatizacijo.

Bolgarski podjetji CEZ-a dobavljata električno energijo preko 1,9 mio uporabnikom v prestolnici ter severo-zahodu Bolgarije, njihova skupna vrednost sredstev pa znaša okoli 480 mio EUR.

Vir: Reuters