Vodilni kadri v Bolgariji so ocenili leto 2011 kot leto poglabljajoče se krize. 71 odstotkov od 500 vprašanih meni, da je bilo leto 2011 v splošnem slabše od leta poprej. Rezultati ankete izražajo pesimizem, od poslabšanja bonitet in posledično višjih obrestnih mer, upadanja prodaje zaradi kljub vladni intervenciji, do anomalije na trgu delovne sile, kjer povpraševanje po usposobljenih kadrih raste, medtem ko kvaliteta delovne sile nenehno upada. Rezultate poslovanja je več kot polovica ocenila slabše kot v letu 2010, 32 odstotka pa brez sprememb. Četrtina vprašanih je prestrukturirala dolgove v svojih podjetjih, pri 83 odstotkih vprašanih pa dolžniki zamujajo s plačili. V naslednjem letu bo večina poslovnežev usmerjenih v ponudbo novih proizvodov, storitev in sikanju novih trgov.

Vir: sofiaecho