Podpisana pogodba med Triglav upravljanje nepremičnin in Jelovico o prodaji 100% deleža v družbi Slovenijales Trgovina. Postopek prodaje je kot ekskluzivni finančni svetovalec vodil P&S CAPITAL.

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z nepremičninami, d.d., s sedežem v Ljubljani, je po uspešno zaključenih pogajanjih dne 23.5.2016 sklenil pogodbo o prodaji 100% deleža družbe Slovenijales Trgovina, d.o.o., Plemljeva ulica 8, 1210 Ljubljana – Šentvid, s...