Skladno z izjavo, ki jo je na svoji spletni strani objavila ukrajinska centralna banka, je bruto domači proizvod v Ukrajini avgusta 2011 zrasel za 7,5 %. Rast je bila posledica dobre letine, industrijske proizvodnje in domačega povpraševanja. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je ukrajinsko gospodarstvo po podatkih centralne banke Ukrajine doseglo več kot 5 odstotno rast.

Vir: Bloomberg