Evropska banka za razvoj in prestrukturiranje ter Mednarodna Finančna družba bosta posodili 114,8 mio EUR romunskemu podjetju Cernavoda Power SA, v večinski lasti portugalskega EDP Renovaveis SA, s katerim bo financirana postavitev dveh vetrnih elektrarne s skupno močjo 138 Mwattov.

EBRD poroča, da bo to prva investicija v okviru projektnega financiranja v t.i. zeleno energijo v Romuniji. S tem bo Romunija naredila korak naprej k približevanju evropskim ciljem v zvezi z izrabljanjem obnovljivih virov energije. V poslu bosta vsaka od omenjenih institucij prispevali po 42,2 mio EUR, medtem ko bo ostalih 30,4 mio EUR zagotovil sindikat poslovnih bank, poroča EBRD.

Podjetje EDP Renovaveis, poslovna enota največjega portugalskega proizvajalca in distributerja električne energije, je nosilec projekta izgradnje dveh vetrnih elektrarn, Cernavoda 1 in2, vsaka s kapaciteto moči 69 megawattov. Medtem, ko Cernavoda 1 že v obratovanju, je druga v fazi priprave. Skupaj bosta ti dve elektrarni generirali 25% trga proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, še poroča EBRD.

Vir: Bloomberg