Ob vstopu Romunije in Bolgarije v EU (1 Janurja 2007), sta bili državi opozorjeni na pomanjkljivosti pravosodja in boja proti korupciji. Romunija pa tudi na pomanjkljivosti boja proti organiziranem kriminalu. Evropska komisija je predstavila svoje najnovejše poročilo (Februar 2012) o napredku Romunija in Bolgarije pri krepitvi kazenskega pregona in boja proti korupciji. Komisija za Romunijo opredeljuje številna področja, kjer so potrebni še nadaljnji ukrepi, medtem ko je v primeru Bolgarije potrebno bolj odločnejše ukrepanje. Najbolj pereč problem v obeh državah ostaja šibka oz. omejena vloga civilne družbe. Komisija je pozvala civilno družbo, da se bolj aktivno vključi v preiskovalne in sodne procese v državi ter pozvala na oblikovanje primernih pogojev za sodelovanje civilne družbe pri reformi pravosodja. Po mnenju analitikov sta imeli državi, v primerjavi z ostalimi novinkami, bolj boleč prehod v demokracijo in tržno gospodarstvo.

Vir: Euractiv