EU si prizadeva za krepitev sodelovanja z Ukrajino. Namen tesnejšega sodelovanja, ki bi presegalo zgolj dvostransko sodelovanje je predvsem v poglobitvi političnih odnosov in postopni gospodarski integraciji Ukrajine in EU. Evropski komisar za širitev Stefan Füle je 02.03.2011 v Bruslju podpisal memorandum »Memorandum of Understanding on the National Indicative Programme for Ukraine», ki v obdobju 2011-2013 Ukrajini nameni sredstva v skupni višini 470 mio EUR. Sredstva so namenjena predvsem za delovanje na treh področjih: upravljanje države in javne uprave »good governance«, krepitev pravne države ter trajnostni razvoj.

Vir: EEAS