Bolgarska Vlada je sprejela poročilo o makroekonomskih kazalcih za prvo polletje 2011. Poročilo vsebuje najnovejše podatke, ki kažejo, da je gospodarska rast Bolgarije v prvim kvartalu letos ter v zadnjih treh kvartalih lani skupno znašala 3,4%, v prvi polovici leta letos ter v zadnji polovici leta lani pa je gospodarska rast bila enaka 1,9%. Gospodarska rast Evropske Unije je v enakih obdobjih zrasla za 2,5% oziroma za 1,7%.

Vir: Sofia News Agency