Rim je sprejel odločitev, da v celoti liberalizira trg dela za državljane dveh novih članic EU, Romunije in Bolgarije, ki sta vstopile v EU leta 2007. Obe državi članici sta večkrat opozorili, da njihovim državljanom ni omogočen prost dostop do trga dela v ostalih državah članicah EU. Odločitev Rima je dokaz, da je razlog ohranjanja omejitev na trgu dela, bolj politične kot ekonomske narave, je dejal poslanec Evropskega parlamenta Marian-Jean Marinescu (EPP-Romunija).

Devet držav EU se je odločilo, da ohrani omejitev še za naslednje dve leti (delno ali v celoti), do sedaj je bilo držav z omejitvami deset. Države EU ne morejo uvesti omejitve, brez uradne utemeljitve takšne odločitve, pravi komisar za zaposlovanje in socialne zadeve. Večino držav, ki je obdržalo omejitve na trgu dela za državljane Romunije in Bolgarije, se domnevno sklicuje na posledice gospodarske krize. Državljani Romunije in Bolgarije bodo v državah z omejitvami, v naslednjih dveh letih še vedno lahko zaprosili za delovno dovoljenje, vendar ne bodo deležni enakih pravic kot ostali državljani EU.

Vir: Topix