Romunija bo s strani Svetovne Banke prejela posojilo v višini 500 milijonov EUR za reformno strategijo socialne pomoči pod pogojem, da pokaže vidne rezultate v okviru tega programa, kot so višje spodbude za ljudi, ki prejemajo socialne transferje. Projekt so pred kratkim odobrili izvršni direktorji Svetovne Banke. Projekt reforme socialne pomoči, ki ga je sprejela romunska vlada marca 2010 načrtuje izboljšanje celotnega romunskega socialnega sistema s povečevanjem zmogljivosti, pravičnosti ter administrativne učinkovitosti hkrati z zmanjševanjem napak in prevar.

Načrtovani ukrepi so namenjeni zagotavljanju delovne spodbude za nekatere odrasle z zmanjševanjem mejne davčne stopnje na dohodek iz vzgajanja otrok, zmanjševanjem bonitet vzgajanja otrok na eno leto za ljudi z visokimi prihodki ter povišanju bonusa za vrnitev na delo, odpravo lažnih invalidov, ki so delovno sposobni a prejemajo nadomestila ter uvedbo strožjih zahtev za minimalni prihodek.

Projekt se bo osredotočil na vladne programe za gospodinjstva z nizkimi prihodki ter ranljive skupine, kot so invalidi, enostarševske družine, Romi in drugi. »Romunska vlada je sprožila ambiciozen in celovit program reform socialne pomoči,« je dejal Peter Harrold, direktor za Romunijo pri Svetovni Banki.

Partnerstvo med Romunijo in Svetovno Banko bo prispevalo k dosegi romunskih dolgročnih ciljev doseganja rasti v skladu z drugimi državami članicami Evropske Unije hkrati s ščitenjem revnih in nemočnih. Med leti 2005 in 2010 se je delež izdatkov za socialno pomoč povečal z 1,5% na 2,9% BDP.

Pozitivni učinki projekta se pričakujejo tudi na Romunskem trgu dela. Po podatkih Svetovne Banke število delovno sposobnih odraslih, ki neupravičeno prejemajo socialno pomoč ocenjeno na okoli 1,8 milijona. To pomeni, da 22% vseh delovno sposobnih ljudi prejema socialno pomoč.

Celotni program romunske socialne pomoči je ocenjen na 5,5 milijarde EUR.

Vir: romania-insider.com, May 27, 2011