Zaradi slabih gospodarskih razmer in vse večje negotovosti znotraj EU so najvišji predstavniki Romunije izrazili zaskrbljenost, da država ni pripravljena na sprejem enotne valute do leta 2015, kot je bilo prvotno načrtovano. Bukarešta si bo po najboljših močeh še naprej prizadevala izpolniti pogoje za prevzem evra. Predsednik Bolgarske vlade je dejal, da je pomembno ohraniti nizko raven inflacije ter nadzor nad javnim dolgom. Nova časovnica za prevzem evra bo predstavljena po splošnih volitvah december letos. Pristop k evroobmočju zahteva najmanj dve leti predhodnega članstva v mehanizmu menjalnih tečajev ERM, za prevzem evra v letu 2015, bi država morala pristopiti k ERM v januar 2013, kar pa je malo verjetno.

Romunija je imela do konca letošnjega leta čas, da zmanjša svoj primanjkljaj na 3 odstotke BDP-ja. Ta  je v letu 2009 znašal še 8,3 odstotka BDP-ja. Inflacija je lani v Romuniji presegala referenčno vrednost za več kot 1 odstotek in bo verjetno ostala nad to ravnjo tudi v prihodnjih mesecih. Poleg tega je Romunija je v letu 2009 zaprosila Mednarodni denarni sklada in Evropsko Unijo za 2-letno posojilo v sili, v višini 20-ih milijard evro.

Tudi sosednja država Bolgarija je nedavno sprejela odločitev o zamiku prevzem evra. Kljub temu, da država izpolnjuje vse pogoje so predstavniki iz Sofije v septembru dejali, da  ne vidijo več prednosti prevzema enotne valute, ki je  problematična.

Vir: Balkaninsight