Zaradi prevelike likvidnosti na denarnem trgu je ukrajinska centralna banka dvignila obrestne mere certificiranih depozitov; obrestna mera za certificiran deposit z dobo 29-dni po novem znaša 4% p.a.

Letna obrestna mera certificiranega depozita z ročnostjo dveh tenov se je povečala na 3,3% p.a., pred tem je znašala 2,5%, obrestna mera certificiranega depozita z ročnostjo 29- dni pa se je povečala na 4%, pred tem je bila 3%. Največji porast obrestne mere so bili deležni certificirani depoziti z ročnostjo 89-dni, kjer je obrestna mera zrasla za 1,8 odstotne točke, pravi časopis.

Ti ukrepi so namenjeni vzdrževanju mase denarja v obtoku v ustreznih okvirih, zahtevanih s strani mednarodnega denarnega sklada.

Vir: Bloomberg