Po podatkih časopisa Ekonomicheskie Izvestia, je namestnik predsednika uprave Ukrajinskih železnic Ukrzalinytsya, Mykola Serhiyenko, napovedal, da bo družba v letu 2011 investirala za 2,07 mrd USD.
Družba bo del sredstev namenila za nakup novih vagonov.

Vir: Bloomberg