Zunanjetrgovinski primanjkljaj republike Bolgarije se je v mesecih od januarja do avgusta letos skrčil za 63,8% glede na enako obdobje v prejšnjem letu in sicer na 1,13 mrd BGN iz 3,13 mrd BGN v letu 2010. Ta pozitiven premik je povzročila hitra rast izvoza v obravnavanem obdobju za 34,0% medtem ko se je uvoz blaga in storitev povečal zgolj za 20,3%. Izvoz je bil edini dejavnik, ki je kot posledica okrevanja svetovnega gospodarstva vplival na gospodarsko rast Bolgarije. Podjetja, katerih glavni kupci so tujci, so dosegla predkrizne ravni prodaje, nekatera so posledično že začela tudi dvigovati plače zaposlenim. Vzdržljivost nižjega primanjkljaja je vprašljiva, saj temelji na zviševanju ravni cen surovin in industrijske proizvodnje.

Vir: Sofiaecho