Bolgarsko ministrstvo za finance je za svetovalce pri izdaji obveznic, ki jih država načrtuje izdati letos, izbralo banke BNP Paribas, HSBC in Raiffeisen. Vse tri banke so bile izbrane za organizacijo in prodajo državnih obveznic. Ministrstvo za finance je za svetovanje pri izdaji državnih obveznic prejelo 17 ponudb. Bolgarija načrtuje izdati obveznice konec meseca maja in v mesecu juniju letos. Z izdajo obveznic bo Bolgarija skušala pridobiti sveža sredstva za poplačilo 11-letne euro-obveznice v višini 1,07 mrd USD, ki zapade 15. Januarja 2013.

Vir: Novinite