Burgas, drugo največje bolgarsko pristanišče v Črnem Morju je v prvih desetih mesecih leta 2012 realiziralo 2 milijona ton pretovora blaga in surovin. Pretovor se je v obdobju od januarja do novembra 2012, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2011, povečal kar za 63%. Skupaj je bilo v pristanišče prepeljanih kar 37.756 kontejnerjev, kar presega celo količine pretovora iz obdobja pred krizo v letu 2008.

Tiskovno središče pristanišča Burgas je objavilo, da opravljena zunanja revizija njihovega integriranega sistema vodenja kakovosti (ang.: Quality Management System) ni pokazala nobenih neskladji z mednarodnim standardom ISO 9001:2008.

Vir: Novinite