Donos slovenskih desetletnih obveznic je padel pod 2%, kar je najnižje odkar je Slovenija vstopila v evroobmočje v letu 2007. Donos obveznic je 5.1.2015 znašal 1,98% na elektronski borzi. Padec pod mejo 2,0% je posledica Zmanjšanja pritiska na slovenske obveznice potem, ko je Slovenija rešila krizo v bančnem sistemu sam v decembru 2013, poleg tega se je stanje v gospodarstvu začelo izboljševati, pri čemer je Slovenija trenutno spada med države z najvišjimi stopnjami rasti v Evropi.