Mednarodni denarni sklad (MDS), Evropska komisija in Svetovna banka so sprejeli odločitev, da Romuniji odobrijo dodatnih 2,2 mrd EUR za pomoč pri premagovanju gospodarske krize. Do sedaj je Romunija od MDS prejela že 13 mrd EUR finančne pomoči.

 

Predstavnik MDS za Romunijo je dejal, da bo država, v primeru da romunska vlada uspešno in pravočasno izvede potrebne strukturne reforme, v letih 2011 in 2012 sposobna doseči cilje glede proračunskega primanjkljaja brez potrebe po dodatnih fiskalnih spodbudah.

 

Vir: Financial times