V izjavi za javnost 31. Avgusta 2011 je Centralna banka Ukrajine sporočila, da se je v mesecu juliju v primerjavi s prejšnjim mesecem povečal primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance. V mesecu juliju se je primanjkljaj povečal za 574 mio USD, medtem ko v mesecu juniju pa za 281 mio USD. Centralna banka Ukrajine je revidirala oceno primanjkljaja na tekočem računu plačilne bilance za drugi kvartal in sicer ta znaša 1.450 mio USD, kar je več od ocenjenih 1.220 mio USD v začetku meseca avgusta letos. V prvem kvartalu 2011 je primanjkljaj znašal 1.300 mio USD. V prvi sedmih mesecih leta 2011 je primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance znašal 3.320 mio USD, medtem ko je država v enakem obdobju leto prej dosegla presežek na tekočem računu plačilne bilance v višini 313 mio USD.

Vir: Bloomberg