Po ocenah Ukrajinske centralne banke je vrednost neposrednih tujih investicij v 9 mesecih leta 2011 znašala 5,3 milijard USD, kar je 50% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Vrednost neposrednih tujih investicij je v septembru 2011 znašala 732 milijonov USD, večina teh pa je bila namenjena v realni sektor gospodarstva.

Naj spomnimo: v 6 mesecih leta 2011 je vrednost neposrednih tujih investicij znašala 3 milijard USD, (75% namenjenih v realni sektor), kar je 43% več kot v prvem polletju leta 2010, ko so znašale 2,1 milijard USD (42% namenjenih v bančni sektor).

Vir: National Bank of Ukraine, RBC Ukraine