Po napovedih IMF-a, bo slovensko gospodarstvo v letu 2014 raslo s 2,5% stopnjo, kar je za 1,1 odstotno točko višje od prejšnje napovedi. Bolj optimistična pričakovanja so posledica večjega izvoza, višjih javnih investicij iz sredstev EU, politične stabilnosti in večjega zaupanja potrošnikov glede delovnih mest in plač, ki se kaže v večji zasebni potrošnji. V letu 2015 bo gospodarska rast 1,75%. Nižja rast je posledica pričakovane fiskalne konsolidacije in razdolževanja. Na srednji rok bo rast skromnejša, dosego pred kriznih življenjskih standardov se pričakuje do konca desetletja.

Vir: IMF, Slovenia Times