Vloga financ, in še posebno vloga CFO-ja, se je naglo spremenila/razvila s preobrazbo tradicionalnega podjetja v digitalno podjetje. Tradicionalno je bila vloga financ v podjetju namenjena vodenju knjig podjetja in skrbi za obvladovanje finančnih tveganj. Ta vloga se je razširila tako, da sedaj vključuje zagotavljanje vpogleda in prihodnjih usmeritev za odločanje na več področjih v okviru celotnega podjetja, tako funkcionalnih in tržno usmerjenih področjih podjetja. Funkcija tako postaja vse pomembnejša pri oblikovanju korporativne strategije.

Štiri sile so tiste, ki najmočneje vplivajo na spremenjeno vlogo CFO-ja:

  • Razumevanje digitalizacije in pametnih tehnologij.
  • Količina podatkov in napredna analitika.
  • Upravljanje tveganj, ki presegajo običajna finančna tveganja.
  • Povečanje odgovornosti za nadzor in regulacijo interesnih skupin.
  • Za uspešen spopad z novimi odgovornostmi CFO potrebuje novo orodje. Po rezultatih številnih uglednih mednarodnih raziskavah je platforma Jedox ena najprimernejših rešitev za potrebe CFO-ja, ki uspešno izrablja inovativen IT. Preberite več