Neto tuje investicije (NTI) v Romunijo so v prvih osmih mesecih znašale 941 mio EUR, kar je prvo povišanje po letu 2008. V enakem obdobju 2011 so NTI znašale 607 mio EUR.

NTI so upadale od zadnjih mesecev leta 2008 in so leta 2011 dosegle 9-letni minimum, saj so leta 2003 znašale 1.946 mio EUR. Med letoma 2003 in 2006 so se NTI v Romunijo povečale vsako leto. Leta 2004 so dosegle 5,183 mio EUR, 4.213 mio EUR leta 2005 in 9.056 mio EUR leta 2006. V letu 2007 so se znižale na 7.250 mio EUR, v letu 2008 pa dosegle rekordno vrednost. V letu 2009 se je vrednost NTI skrčila na 3.480 mio EUR, v letu 2010 pa je sledil nadaljnji padec na 2.200 mio EUR.

Podatki Narodne banke Romunije kažejo, da je imel državni tekoči račun primanjkljaj v višini 3,12 mrd EUR, kar je 23% manj kot leta 2011, na njegovo višino pa so vplivale predvsem storitve in transferji, kot tudi nižji prihodki. Transferji so se povečali za 462 mio EUR, storitve za 418 mio EUR, medtem ko so se prihodki zmanjšali za 274 mio EUR. »Tekoči primanjkljaj v obdobju januar–avgust 2012 je bil v 30,1% financiran z NTI v višini 941 mio EUR«, je zapisano v poročilu Narodne banke Romunije. Konec avgusta je dolgoročni in srednjeročni tuj dolg Romunije znašal 77,22 mrd EUR (78,8% delež celotnega tujega dolga), kar je 8,9% manj kot konec leta 2011. Tekoči račun je imel v letu 2011 primanjkljaj v višini 5,68 mrd EUR, kar je 3% več kot leta 2010.

Vir: nineoclock