Nova vlada izvaja številne nove ukrepe, vključno s sprejemom zakona, ki narekuje, da mora biti državni proračun neprestano v ravnovesju, prav tako so sprejeti ukrepi za spremembe plač v javnem sektorju, ki povečujejo varčevanje v javnem sektorju. Predlog zakona o ukrepih v zvezi s plačami in drugimi stroški dela, kot tudi zmanjševanje dodatkov za delovno uspešnost, nižji prispevki za pokojninsko zavarovanje in zamrznitev napredovanj so med bolj opaznimi ukrepi v javnosti. Pravilo uravnoteženega proračuna bi zahtevalo izvajanje ustavne določbe, sprejete maja 2013. Določba zahteva strukturno uravnoteženega proračuna v srednjeročnem obdobju, razen v obdobju gospodarske krize. Novo pravilo naj bi proračunski primanjkljaj odpravilo v obdobju 4-5 let.